Katalog Montažnih Kuća Ivanjca

 

 

 

HELENA 27

Površina 31.03 m2

 

Eva 35

Površina 39.74 m2

 

Anastasija 40

Površina 44.24 m2

 

Galija 44

Površina 48.38 m2

 

Andrea 44

Površina 50.38 m2

 

Teodora 29+20

Površina 55.15 m2

 

MK 49

Površina 49 m2

 

Jovana 57

Površina 61.81 m2

 

Klaudija 59

Površina 64.05 m2

 

Ema 52

Površina 9 m2

 

Atina 66

Površina 70.56 m2

 

MK-67

Površina 67,02 m2

 

Violeta 42+25

Površina 103.56 m2

 

Afrodita 68

Površina 75.26 m2

 

MK-74

Površina 74 m2

 

SOFIJA 77

Površina 82.31 m2

 

Mirela 81

Površina 90.61 m2

 

Hera 86

Površina 96.65 m2

 

Jana 90

Površina 101.72 m2

 

Dajana 101

Površina 110.22 m2

 

Viktorija 64+39

Površina 103.56 m2

 

Nela 105

Površina 121.30 m2

 

Sena 110

Površina 125.89 m2

 

Lara117

Površina 133.86 m2

 

Sara 122

Površina 119,18 m2

 

Duplex I 62+62

Površina 62+62 m2

 

Duplex II 62+62

Površina 62+62 m2

 

Talija 127

Površina 139.14 m2

 

Stefani 135

Površina 146.90 m2

 

MK-153

Površina 153 m2

 

MK-199

Površina 199 m2

 

62+40+62

Površina 62+40+62 m2

 

Dupleks 183

Površina 183 m2

 

MK-73

Površina 73 m2

 

MK 87

Površina 87 m2

 

MK-140

Površina 130,65 m2

 

MK 56

Površina 57,22 m2

 

MK 104+29

Površina 133 m2

 

MK-76

Površina 76 m2

 

Montažna kuća MK-146

Površina 146 m2